Kontakt

                    


Poslední aktualizace
1.2.2014


  • R&D v oblasti obnovitelných
    zdrojù energie
  • Prodej FV panelù
  • Prodej akumulátorù a regulátorù nabíjení
  • Návrhy a montáže FV systémù GRID i OSTROVNÍCH
  • Znalecká cinnost v oboru FV
  • Popularizace fotovoltaiky

Balkonové aplikace fotovoltaiky.
ViceNový zpùsob akumulace elektriny -
NET-METERING
Vice


Elektromobilita
Vice


Elektrifikace Vaší chaty

ViceSolární ohrev vody

ViceNa aktuální téma.

Vice

Optimální rozlišení 1024 x 768 / HighColor

Design TETOM