Co stálo za pozastavením víz

Obyvatelé Vietnamu v České republice žijí již několik desítek let. Se změnou režimu po sametové revoluci v roce 1989 nastala invaze cizích státních příslušníků do naší země, dnes už je to pro nás samozřejmostí, že kolem sebe slýcháme spoustu cizích jazyků.
Pro občany Vietnamu, pokud se rozhodli pro to, že budou žít a pracovat právě v České republice, nebyl loňský rok v tomto směru zrovna příznivý. K tomu, aby se zde mohli delší dobu zdržovat a nechat se i na delší dobu zaměstnat, potřebují mít dlouhodobé vízum.
asijská servírka
Jaké byly hlavní důvody
Prostě žádostí bylo tak velké množství, i když prvořadé v tomto směru je, aby rodiny, kdy některý z členů je již v České republice a ostatní žijí ve Vietnamu, měly možnost být pohromadě v jedné zemi a žít poklidným rodinným životem, pracovat nebo podnikat.
Toto rozhodnutí jistě nebylo jednoduché, ale vzhledem k okolnostem nebylo těžké je prosadit . Samozřejmě toto je jen dočasné řešení a hledají se cesty, které by poskytly možnost udělování víz i nadále. Hlavním důvodem, proč tomu tak zatím není, je bezpečnost naší země, která by měla být na prvním místě.
čekání u silnice
V souvislosti s tímto je třeba brát v úvahu i to, že s těmi obyčejnými lidmi, kteří zde chtějí opravdu pracovat a žít, se k nám mohou chtějí dostat i ti, kteří zde chtějí provozovat nelegální činnost či páchat tr. činnost ve formě organizovaných skupin. A tomu se jako stát prostě bránit musíme. V takovém případě je ochrana naší země a obyvatel na prvním místě, i když tento názor má také své odpůrce.
To, že jsou v Čechách firmy, které trpí nedostatkem pracovníků, není nic nového, pokrývat se je daří lidmi z jiných zemí, např. Ukrajiny nebo států bývalé Jugoslávie. Je tedy otázka, jak ještě dlouho tato situace potrvá a jak si s ní vláda poradí.