Když si zasloužíte odškodnění

Jsou situace, kdy člověk vůlí osudu nebo něčeho či někoho jiného dozná újmy na svém zdraví, případně i ještě něčeho horšího. A nejednou ho může v takové neradostné chvíli těšit alespoň to, že má nárok na náležité odškodnění. Na některých místech a v některých situacích to tak chodí.
Jenže nikdo na světě neví vše, a proto by se mohlo hravě stát, že ‚by se mohlo na někoho nějakým nedopatřením zapomenout‘ nebo by se mu nemuselo dostat všeho, na co má nárok. Protože pokud o tom postižený neví, pak mu to ten, kdo má platit, sotva bude připomínat. Byl by přece sám proti sobě.
A můžeme tak být rádi, že se mezi námi vyskytují i tací, kteří proti braní obětí na hůl bojují, seč jim síly stačí. Odborně a psychosociálně radí a poskytují právní pomoc v rámci celého našeho státu a kladou si za cíl především to, aby:

hodnocení

  1. se dostalo podpory a pomoci těm, kdo byli poškozeni dopravní nehodou či pracovním nebo jiným úrazem, aby se jim dostalo nejen adekvátní náhrady škody, ale i psychické opory v životní situaci vyvolané či ztížené takovouto životní událostí,
  2. byla veřejnost preventivně informována o svých právech a možnostech, a to jak v situacích, kdy je někdo obětí, tak i tehdy, je-li ten který člověk považován za údajného viníka,
  3. dodali všem poškozeným odvahu bojovat za svá práva a nenechat se zastrašit, ať už by se o to pokoušel kdokoliv,
  4. se rozvíjela spolupráce organizací a institucí zabývajících se touto problematikou pro blaho všech, jimž je ubližováno,
  5. se dařilo problémům předcházet už preventivně a následně se zmírňovaly jejich dopady,
  6. se ve spolupráci s renomovanými advokáty a soudními znalci pomohlo všem, jejichž nároky nejsou akceptovány.

výpočet
Protože bodové hodnocení újmy na zdraví ještě neznamená, že se dostane člověku toho, na co má nárok, tabulky vše nevyřeší. A většina normálních lidí nemá ani potuchy o tom, na co všechno mají nárok ve chvíli, kdy se jim možná i obrátil život naruby
Pomoci už se tu dostalo stovkám poškozených a konzultace zdarma se tu nabízejí i nadále. Aby nikdo nestrádal více, než nezbytně musí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup