Zdraví máme jen jedno


Myslete na zdraví své a zdraví svých dÄ›tí a odruÅ¡te každý spotÅ™ebiÄ ve svém bytÄ› Äi domÄ› buÄ samostatnÄ›, nebo jako celek speciální kartou. Pro maximální osobní ochranu není nic jednoduššího, než nosit tuto kartu stále u sebe. BioProtect Card karta obsahuje krystaly a další látky, které jsou schopny velmi úÄinnÄ› absorbovat Å¡kodlivé vlny elektromagnetického záření, které se šíří ze spotÅ™ebiÄů a elektroniky ve vaší domácnosti. Co je zároveň velmi důležité, tato malá nenápadná kartiÄka v žádném případÄ› nesníží úÄinnost a funkÄnost odruÅ¡ovaných zařízení.

Chraňme si ho!

Ochrana celého domu Äi bytu pÅ™ed elektrosmogem by mÄ›la být v dneÅ¡ní dobÄ› naprostou samozÅ™ejmostí. Pokud bychom chtÄ›li uvést názorný příklad nebo lépe Å™eÄeno přímÄ›r, jedná se v podstatÄ› o stejnou situaci, jako byste se vystavovali delší dobu a pravidelnÄ› (Äasto i nepÅ™etržitÄ›) bez použití krémů s vysokým ochranným faktorem ultrafialovému záření. OnemocnÄ›ní kůže jednou z nejobávanÄ›jších nemocí, případnÄ› poÅ¡kození zraku, by vás pravdÄ›podobnÄ› neminulo. StejnÄ› tak je tÅ™eba pÅ™istupovat k výše uvedenému problému.