I na poslední chvíli


Zapomeňte na obíhání půjÄoven a vÄ›nujte svůj drahocenný Äas nÄ›Äemu jinému – užiteÄnÄ›jšímu. SpoleÄenské Å¡aty vÄetnÄ› tÄ›ch svatebních si totiž můžete zakoupit nebo zapůjÄit ve svatebním centru ADINA a uÅ¡etÅ™it tak nejen Äas, ale i své nervy, neboÅ¥ právÄ› zde se vám budou pracovníci vÄ›novat tak dlouho, dokud neobjevíte právÄ› ty vaÅ¡e, které jste si vysnili. Klepe-li vám spoleÄenská událost (svatba, promoce, oslava kulatých narozenin) na dveÅ™e, pokud se máte zúÄastnit firemního veÄírku a jaksi jste na své obleÄení zapomnÄ›li – i v tomto případÄ› se na tento salon neobávejte obrátit.

Zachráníme vás

Je sice pravda, že je mnohem lepší vybírat, nakupovat nebo si zadat půjÄku s dostateÄným pÅ™edstihem, ale věřte, že ani ve stísnÄ›ných Äasových možnostech vám zamÄ›stnanci tohoto skvÄ›lého a vyhlášeného salonu nezavÅ™ou dveÅ™e pÅ™ed nosem. SpoleÄenské Äi svatební Å¡aty si zde budete moci ozdobit i celou Å™adou doplňků vÄetnÄ› obuvi a kabelek. Takže s chutí do toho, neotálejte a zavítejte na naÅ¡e internetové stránky, kde najdete veÅ¡keré potÅ™ebné informace, volejte nebo nás přímo navÅ¡tivte.