Cena dieselagregátu vždy odpovídá rozsahu technického řešení

Naftové agregáty pro výrobu elektrické energie se dočkaly významných technických inovací především zásluhou katastrofálních povodní v roce 1997. Může se to zdát velmi překvapivé, přesto právě tato tragédie obrovského rozsahu vnesla do této poměrně opomíjené oblasti jisté zkušenosti. V té době byly veškeré záložní mechanismy na výrobu elektřiny zastaralé, nebyly schopny pokrýt zásobu elektřiny pro rozsáhlé plochy našeho území, které byly doslova odříznuty od světa. Poučení to přineslo zejména pro Integrovaný záchranný sbor ČR a již o pět let později při zásahu v rozvodněných oblastech jižních, středních a severních Čech byla v provozu technika na mnohem vyšší úrovni.

dieselagregát

V současné době tato technická řešení nachází uplatnění nejen v krizových situacích, ale takřka denně při výstavbě silnic a dálnic, ropovodů a plynovodů. Největší požadavky se kladou nejen na výkon, ale i na bezpečnost zařízení. Od toho se také odvíjí cena dieselagregátu, která u náročných projektů přesahuje stovky tisíc korun.

Provoz agregátů je třeba také optimálně výkonově konfigurovat. Bere se v potaz typ provozního režimu, teplota ovzduší, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, případně emise výfukových zplodin. Rozhoduje také typ zátěže, zda jde např. o napájení klimatizací, svářeček, asynchronních motorů, trakčních pohonů, nebo naopak o odporovou zátěž, IT technologie, osvětlení atd.

žárovka

Jaké známe režimy provozu

  • Emergency Standby Power (ESP) – nejčastěji využívaný typ, většinou jde o záložní zdroje pro obydlené objekty. Výrobci doporučují provoz mechanismu po dobu 50 hodin v roce, maximálně 200 hodin za rok. Pokryjí až 70 procent jmenovitého příkonu elektrických zařízení.
  • Standby – doporučení výrobců je vztaženo na 200 hodin provozu za 1 rok, maximálně 500 hodin ročně. Tyto záložní zdroje nachází uplatnění kromě zálohování budov při výpadku energie i na příležitostných stavbách.
  • Prime – typické využití těchto typů agregátů je v průmyslové výrobě a ve stavebnictví. Zařízení může být v provozu trvale a pokryje 70 procent jmenovitého výkonu.
  • Continuous – slouží jako trvalý záložní zdroj pro stabilní chod bez časového omezení. Jmenovitý výkon může dosáhnout i 100 procent.